Astroloji

APOLLON, ASTROLOJİ VE NUMEROLOJİ


Çağlan Tunçbilek 28 Mart 10:34

Apollon Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Kendisine ışık ve kurt anlamındaki “lyk” (Latincede lux)  sözcüğünden türeyen "Lykya"'lı da denir. Helios Güneştir. Apollon ise onun ışık huzmeleridir.  

Apollon kahinliğin tanrısıdır. Gümüş yayıyla oku en uzağa atar. Hekimdir. Tıbbı insanlara o öğretmiştir. Ceza tanrısıdır. İnsanları iyileştirir, onları suçlarından arındırır. Ama aynı zamanda oklarıyla etrafa veba ve ölüm de saçar. Ekin-tarım tanrısıdır. Çobanların tanrısıdır. Şehirlerin, günlük yaşamın, adaletin, koruyucusudur. Sanatın, bilimin ve müziğin başıdır. Aynı zamanda antik bir müzik enstrümanı olan liri en güzel çalan Apollon müzler korosunun da başıdır.

Apollon, yazım sanatının ve ilhamın tanrısı olarak da görülmekteydi. Aynı zamanda, saflığın, dürüstlüğün, vicdanın da sembolüdür. Dudaklarından bir yalanın asla çıkamayacağına inanılırdı. Bu nedenle onun adına edilen tüm yeminler, asla bozulmayacak olanlar olurdu. Apollon için 7 rakamı önemlidir. 7 bilgelikle ilgilidir. Apollon oğlu asklepiosu yetiştirmesi için Chiron'a vermiştir.

Nelerle ilişkilendirilir?

Kutsal ağacı defne, zeytin ağacı ve palmiyedir. Hayvanları kurt, kuğu ve kargadır. Bunun yanında yunus (yaratıcı) ve atmaca (yırtıcı) ile de ilişkilidir. Lakapları okçu, "Likya'lı"dır. Aynı güneş ışınları gibi Apollon'un okları da hem hasta edici hem de iyileştiricidir. Yunan ve Romanlıların en sevdiği tanrılar Apollon ve ikiz kardeşi Artemistir.

Sonsuz aşkı Dafne

Efsanelerde Apollon'un büyük aşkı Daphne'dir. Ancak Daphne ona yüz vermez. Apollon'dan korkup kaçar ancak ondan hızlı olan Apollon koşarak kızı yakalamak üzeredir. Athena gibi bakire kalmaya yemin eden Daphne, bunun üzerine kendisini saklaması için toprağa yalvarır ve bu isteği kabul edilir. Vücudu bir defne ağacına, saçları güzel kokulu yapraklara dönüşmüştür. Bu duruma çok üzülen Apollon, defneyi kutsal ağacı yapmış, ünlü ozan ve savaşçıları defne yapraklarından yapılmış taçlarla onurlandırmıştır. Defnetmek kelimesi yerin altına koymak ya da gitmek anlamının kökü defneden gelmektedir.

Lire karşı kaval yarışması

Athena, bir gün kavalını çalarken derede yansımasını görür. Kavalını, yanaklarını şişirip çirkinleştirdiği için dereye atar. Daha sonra Satir Marsyas kavalı bulur ve çalmaya başlar. Kendine olan güveni onu, Tanrı Apollon'nun liriyle yarışmaya cüret ettirir. Fakat Apollon yarışmayı tek bir koşulla kabul eder. Yenen yenilene istediği cezayı verebilecektir. Hakem, Musalar ve Frigya kralı Midas'tır. Musalar Apollon'u, Kral Midas Marsyas'ı birinci seçer. Beraberlik vardır. Çok sinirlenen Apollon, Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirir. Öfkesi Marsyas'ı da bir çam ağacına bağlayıp diri diri derisini yüzmesine neden olur. Ancak daha sonra buna çok pişman olur, lirini kırarak bir daha hiç çalmaz. Marsyas'ı bir ırmak (Çine Çayı) haline getirir.

Apollon ve evlenmek istediği Kassandra

Apollon, Kassandra'ya aşık olur ve Priamos'tan kızını kendisine verirse ona bilicilik bağışlayacağını söyler. Kassandra, bunu kabul eder ve yeteneği alır ancak Apollon'a verdiği sözü tutmaz. Apollon buna çok sinirlenerek kızın ağzının içine tükürür ve armağanını etkisiz kılar. Kassandra geleceği görecek, gördüklerini söyleyecek fakat kimseyi inandıramayacaktır. Kassandra, Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görmüş ve söylemiştir. Olaylar sonunda Agamemnon'un tutsağı olmuş ve Yunanistan'a getirilmiştir. Bu oyunda kendi ölümünü de görür, bunu söyler ama kimse aldırmaz. Tragedya'nın sonunda ölmeden önce Apollon'un bağışladığı bilicilik hünerine lanet eder.

Astroloji ve Numeroloji

Apollon olaylar karşısında hissttiğimiz etkiyi arttırarak anlamamızı sağlar. Önümüzdeki 40 yıl boyunca Apollon’un bize neler öğreteceğini konuşalım.

  • Nüfus artışının insana ve doğaya verdiği zararlar
  • Etik değerlerle özgürlük anlayışının birbirine karıştırılmasının verdiği zararlar
  • Bitkilere, hayvanlara verilen zararlar

Sadece “eskiler” dediğimiz bilgelerin konuştuklarının üstüne yeni bir şeyler konabileceği görülecek.

Akrep burcunun etkinliğini aktive eden Apollon, 2030’a kadar etik değerlere ve akla dayanmayan çıkışların pişmanlığını insanlara yaşatacak. Daha da derin etkisi ise kendimizi evimizde hissedememek nedeniyle çekilen acı olacak. Bu durum tamamen olgunlaştırıcıdır.

Apollon, yaşamın içindeki ve içimizdeki Güneş'tir. Yani Helios değildir. O psikolojik olarak içimizde 3 farklı rakamı tetikler. Rakamlardan birisi “Apollon Güneşin ışını olduğu için”, “1” dir. Bu üç farklı boyutun çalışmasının sonucu ise olgunlaşmaktır.

*wikipedia.com ve archieve.org kaynak olarak kullanılmıştır.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum