Sağlık

Baştan Sona Gebelik Takibi - 2


Konuk Yazar 29 Kasım 14:09

Gebelik takibi serisinin ikinci yazısında ilk üç aylık dönemden bahsedeceğiz. İlk trimester taraması (ikili test), fetal ultrason ve maternal kan testinin bir kombinasyonudur. Bu tarama süreci, fetüsün belirli doğum kusurlarına sahip olma riskini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Tarama testleri, tek başına veya diğer testlerle birlikte gerçekleşir.

Gebelik takibi yaparken -ilk üç aylık dönem olarak adlandırılan- ilk trimester taraması şunları içerir:

  • Fetal ense kalınlığı için ultrason: Nukal translusensi taraması, fetal boynun arkasındaki alanı artan sıvı veya kalınlaşma açısından incelemek için yapılan ultrason taramasıdır. Nitekim Down sendromu, kalp anomalileri ve bazı enfeksiyon hastalıklarında bu alanın kalınlığında artış görülmektedir.
  • Fetal nazal (burun) kemik tayini için ultrason: Down sendromu gibi belirli kromozom anormallikleri olan bazı bebeklerde burun kemiği görüntüsünü göremediğimiz durumlar olur. Bu tarama, gebeliğin 11. ve 13. haftaları arasında ultrason ile gerçekleşir.
  • Maternal serum (kan) testleri: Bu kan testleri, tüm gebe kadınların kanında bulunan iki maddeyi ölçer.
  • Gebelikle ilişkili plazma proteini A: Erken gebelikte plasenta tarafından üretilen bir proteindir. Azalan seviyeler, artmış kromozomal anormallik riski ile ilişkilidir.
  • İnsan koryonik gonadotropin: Erken gebelikte plasenta tarafından üretilen bir hormondur. Artmış seviyeler, artmış kromozomal anormallik riski ile ilişkilidir.

Gebelik takibinde ense kalınlığı taraması ve maternal kan testleri; ilk trimester tarama testleri olarak birlikte kullanıldığında (ikili test), fetüsün Down sendromu (trizomi 21) ve trizomi 18 gibi bir doğum kusuru olup olmadığını belirleme konusunda büyük bir başarıya sahiptir.

Bu ilk üç aylık tarama testlerinin sonuçları anormal ise genetik danışmanlık öneriyorum. Çünkü kromozom anormalliğinin ekarte olması ve doğru bir teşhis çok önemlidir. Koryon villus örneklemesi, amniyosentez, kandan fetal DNA taraması veya ultrason gibi ek testler gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için doğru ve düzenli gebelik takibi yapmaya özen gösterin. Sağlıkla kalın.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum