Astroloji

ÇAKRALAR VE YOGA ÜZERİNE


Çağlan Tunçbilek 19 Mayıs 17:20

Çakralar ifadesini yoga konuşulduğunda çok duyarız. Peki bu kelime ile ne kast edilmektedir? Kısaca bakalım. Bilindiği üzere madde enerjiye, enerji maddeye dönüşebiliyor. Madde haline gelmiş bedenlerimiz yaşamak için yine enerjiye ihtiyaç duymakta. Diğer taraftan evrenin %74'ünü karanlık enerji, %22'sini karanlık madde, %3,6'sını bildiğimiz anlamda atomlardan oluşan ve galaksiler arasında bulunan gazlar, %0,4'ünü ise yine bildiğimiz anlamda atomlardan oluşan yıldızlar, gezegenler oluşturmaktadır. Yani bilim evrendeki enerji ve maddenin % 96'sını göremediğimizi ve algılayamadığımızı hesaplayarak ispat etmiş durumdadır. Bedenimizin de bu enerji ile etkileşimde bulunması ise takdir edersiniz çok doğaldır. İşte bu enerji ile bağlantımız çakra dediğimiz bir sistemle olmaktadır.

Çakra Sanskrit kökenlidir. Önceki yazımızda Türkçe'de çok sayıda Sanskrit kökenli kelime olduğunu söylemiştik. Bu dilden Türkçe'ye geçen çark, çakar, çakan, çakmak, şark gibi kelimeler oluşmuştur. Buradan aslında çakranın nasıl olduğunu hayal edebiliriz. Dairesel bir yapı olduğunu, dönebildiğini, bazı zamanlar ya da şartlar oluştuğunda "çakabileceğini" de düşünebiliriz. Yine bu kelimenin ilk olarak doğuda keşfedildiğini de anlarız.

Biraz yoga ile ilgilenenler yoga edebiyatında maddi beden dışında bir de enerjisel bedenden bahsedildiğini bilirler. Bedenimizin hemen dışında bulunan bu enerjetik bedenle maddi beden arasında bir enerjisel akımdan bahsedilir. İşte bu yapı aslında sanki bir huni gibi enerjiyi enerjisel bedenden alıp maddi bedenimize aktarır. Enerji geçişi iki taraflıdır. Çeşitli büyüktedirler. Büyüklük ve konuma göre birincil, ikincil, üçüncül olarak ayırabiliriz. En büyük çakraların merkezleri omurga içindedir.

Çakra çeşitleri

Omurga içindeki çeşitli seviyelerdeki çakralara giren enerji çeşidi ve kalitesi farklıdır. Yine bu yapıların gelişmişlik düzeyine göre de girip çıkan enerji kalitesi farklı olmaktadır. İşte birinci yazıda bahsettiğim 1. ve 2. basamak olan yoga ahlakı ve yoga duruşlarını uygun nefeslerle çalışırsak enerji giriş çıkışlarının gücü ve kalitesi artmakta, çakralarımız canlanmakta, sağlığı artmaktadır.

Bedende bazı kaynaklara göre 72000, bazı kaynaklara göre 88000, bazı kaynaklara göre 108000 çeşitli büyüklerde çakra bulunmaktadır. Yani rahatlıkla "vücudumuzda onbinlerce çakra bulunmaktadır" diyebiliriz. Bu şekilde vücudumuzun her noktasında bulunmaktadırlar.

Omurga içinde 6 ana ve 6 ara çakra vardır. Kafatasının tepe noktasının yaklaşık 7 ila 10 cm yukarısında ise 7. ana enerji noktası (Sahasrara) bulunmaktadır. Kafatasının üstünde kemik içindeki ise Nirvana çakradır. Bu şekilde kafatasının tepesindeki çakra ile 7. çakranın yerini belirlemiş olduk. Zira bu ikisi sıkça karıştırılır.

Ayrıca 2. ve 6. arası ana çakralarda ön ve arkada çıkışı bulunan iki girdap vardır. 1. çakranın aşağıya doğru 7. çakranın yukarıya doğru tek çıkışı vardır. Şimdi isimleri ve kısa özellikleri sıralayalım:

Ana Çakralar

Muladhara (Kök) Chakra: Yeryüzüne bağlanma. Yaşamak için özgüven ve denge. Kırmızı renk. Siyaha doğru gider. Gezegeni Satürn. Kuyruk sokumunda yerleşmiştir. Tek Chakra girdabının yönü bedenin aşağısına doğrudur. Toprak elementi ile ilgilidir.

Svadisthana Chakra: Cinsel irade, yaratıcılık işlevini yürütür. Her türlü zevk alma çeşitleri ile ilgilidir. Gezegeni Jüpiter'dir. Renk turuncudur. Elementi sudur. Karşı cinse sevgi ve şefkat konularını içerir. Gezegen Jüpiterdir.

Manipura Chakra: Kişisel güç, özdeğer algısının gelişimi yaşam sevincinin en büyük destekçisi. Enerjiyi aldığımız nokta. Maddi başarı ile ilgili ego -yani ben algısı da- buradadır. Gezegeni Mars'tır. Bu enerji sağlığımız üstünde de etkilidir. Element ateştir.

Anahata Chakra (Kalp chakrası): Kendiliğinden oluşmuş ses. Çarpmadan oluşmuş ses anlamındadır. Rengi yeşildir. Gezegeni Venüs'tür. Sevgi aşk konuları ve duygusal denge ile ilgilidir. Cinsel enerji dengesi veya bir başka değişle kontrolü bu chakranın yaydığı "olumlu" sevgi enerjisi ile dengelenir. Element havadır.

Vishudha Chakra: Merkür gezegeninin etkilediği çakra ikiliklerle ilgilidir. Bu alanda yapılacak chakra çalışması konuşmada hitapta ve yaşama bakışımızdaki ikilikleri ve aştığımız ikilikleri gösterir. İkiliği aşmış konuşma yeteneği bizim liderlik yapımızı da geliştirir. Rengi uçuk mavidir. Element eterdir.

Ajna Chakra (3. göz): İki kaş arasında çıkış deliği olan ve beynin ortasında giriş merkezi olan bir ana chakradır. Ay etkindir. Bu şekilde burası duyguların etkilediği üst ben algımızla ilgilidir. Zihnimiz buradadır. Ayrıca rengi koyu mavidir. Var olma algısının düşünme enerjisidir.

Sahasrara Chakra (tepe chakra): Sahasrara bin anlamındadır. Maddi bedenin dışında yer almaktadır. Doğal olarak beden dışı konularla -yani ruhsal konularla- ilgili bir çakradır. Beyaza giden mor renktir. Gezegen Güneştir. Sonsuzluk öncesi Ben alanıdır.

Ara Çakralar

  • Hrit Chakra
  • Talu Chakra
  • Manas Chakra
  • İndu Chakra
  • Nirvana Chakra
  • Guru Chakra
Bu yazıyı kargala!
0 Yorum