Aile & Çocuk

Çocuk Okula Hazır mı? (Okul Olgunluğu)


Mehtap Temur 18 Ağustos 06:48
Okullar açılıyor. Birinci sınıfa başlayan çocuklar heyecanlı. Çocuğu birinci sınıfa başlayacak olan ebeveynlerin de içi kıpır kıpır. Hem nasıl olmasın? Bir zamanlar gazını çıkartmak için yoğun çaba harcadığın -kim bilir belki sana uykusuzluktan artık isyan bayrağını çektiren oğlun/kızın- okula başlıyor. Minik evladın artık yeni bir hayata atılıyor. Tıpkı zamanında senin de yaptığın gibi… Tabii öncelikle bu süreçte hepinizin merak ettiği bir şey var: “Acaba çocuğum hazır mı?”  Okula baş­lama, çocuğun hayatında önemli bir yere sahiptir. Zira anne babadan uzun süreli ayrı kalma, sabit ve uygulanan kuralların olduğu bir ortamda bulunma, sosyal olarak birçok arkada­şla beraber aynı ortamda bulunma, öğrenme etkinlikleri ile karşılaş­ma gibi birçok faktör, okulu hayatımızda önemli bir yere koymaktadır.
Okul olgunluğu

Okul olgunluğu

Çocuğun; bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, küçük kas-büyük kas motor becerileri, öz bakım becerileri ve dil gelişimi alanlarında bir bütün olarak hazırlığının yeterli olması demektir. Başka bir tanımla, uyum sürecinin çabuk ve olumlu ­şekilde atlatılabilmesi; çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve dil geliş­imi olarak belirli bir olgunluğa sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu olgunluğa bütün olarak “okul olgunluğu” denir. Her türlü öğrenme için uygun olan bir zaman vardır. Özellikle bu dü­şünce, okula hazırlık ile yakından ilgili bir durumdur. Olgunluğuna erişmiş bir çocuk, okula kolay uyum sağlar. Kendini mutlu ve rahat hisseder. Hem öğretmenleriyle hem de arkada­şlarıyla iyi ili­şkiler kurar.

Okul olgunluğuna erişmiş çocuk

Genel olarak bakıldığında, okula ba­şlayan çocuğun bir takım becerileri kazanmış olması gerekir. Şimdi bu genel özellikleri ele alalım. İlk olarak kendini ifade eder. İletiş­im kurabilecek düzeyde anadilini kullanır. Yaş­ına uygun kavram bilgisine sahip olur. Dikkatini verme ve sürdürebilme becerisine sahiptir.  Benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. El becerileri ve genel koordinasyonu yeterlidir. Sorun çözme becerisine sahiptir. Öz bakım becerilerinin geli­şmiş olması gerekir. İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar ertelemeyi bilir. Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düş­üncelerini muhakeme becerisini de kullanarak ifade eder.  Sosyal kurallara uyar. Yaş­ına uygun sorumluluklar alır.

Ailelere öneriler

Okula başlayan çocuk
Bol bol konu­şup çeş­itli konularda kelime hazinesini geli­ştirin. Mesela her akşam, mutlaka kitap okuyun. Kitap içerisinden özellikle sorular sorun. Hikaye oluş­turma ve hikaye tamamlama oyunları oynayın. İfade dilini geli­ştirmek için, çocuğun iletiş­ime geçebileceği/kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği uygun ortamlar hazırlayın. Nesneler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bulma etkinlikleri yaptırın. Hafıza oyunları oynayın. En önemlisi de şu ki akranlarıyla vakit geçirmesini sağlayın. Yaş­ına uygun sorumluluklar verin. Fiziksel becerilerin geliş­mesi için bedensel koordinasyon gerektiren aktiviteler yaptırın. Mesela bisiklet kullanma, uçurtma uçurma, sınırlı boyama yapma gibi... Son olarak, kayıt yaptırmayı düşündüğünüz okulun varsa psikolojik danışmanı ile görüşerek “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” yaptırabilirsiniz. Bu test sonucu da size konu ile alakalı bilgi verecektir. Bir sonraki yazıma kadar karga.la da kalın.
Bu yazıyı kargala!
0 Yorum