Kitap & Edebiyat

Füruğ Ferruhzad: İran'ın Devrimci Şairi


1954 senesinde, on dokuz yaşında, Füruğ Ferruhzad isimli genç bir şair, İran'ın en prestijli dergilerinden biri olan Roshanfekr'in edebi editörünün ofisine habersiz girdi. Parmakları mürekkep lekesi içindeydi ve elindeki şiirleri ona uzattı. Dergi şiirleri bastı. Birçok İranlı şairin takma adlarla yazdığı bir dönemde, “Günah”ın yazarı sadece gerçek adını kullanmakla kalmadı. Şiiri, fotoğrafı ve kısa bir biyografisi ile birlikte ortaya çıktı. Ayrıca fiziksel görünüşünü cinselleştirilmiş bir tarzla birleştirerek, darmadağınık saçlarına ve delici gözlerine dikkat çekti. İşte tam da burada; kocası olmayan bir adamın kollarında cinsel uyanışı itiraf eden genç bir kadın, kadınlar tarafından otobiyografik yazıların yazıldığı bir zamanda, kasıtlı bir bin yıllık Fars edebiyatının tersine çevrilmesi vardı.

Füruğ Ferruhzad, Modern İran edebiyatı ve kültürünün en ünlü, saygı duyulan ve tartışmalı isimlerinden biridir. 14 Şubat 1967'de, 32 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında trajik bir şekilde kısa kesilen hayatı; bir kadın, şair ve film yapımcısından daha fazlasını temsil eder. Ferruhzad'ın cesur ve alışılmamış yaşam tarzı ve kadınların öznelliği ve cinselliğine dair şiirsel temsilleri, onu kültürel bir ikon düzeyine yükseltti.

Yaşamından...

Askeri kariyeri aile hayatına egemen olan otoriter bir baba tarafından yönetilen, yedi çocuklu orta sınıf bir ailede büyüdü. Füruğ Ferruhzad'ın annesiyle ilişkisi de gergin ve zordu. Şairin eğitimi, dokuzuncu sınıfı bitirdikten sonra dikiş ve resim öğreneceği bir kız okuluna gitmekten ibaretti. Ferruhzad'ın çocukluğunun İran'ı, ortaçağ ile modernizm arasında gidip gelen bir dünyaydı. Ferruhzad doğduktan hemen sonra Şah'ın batı yanlısı rejimi, başörtüsünü yasaklayan bir yasa çıkardı. Bununla birlikte okullar ve üniversiteler kapılarını kadınlara açmaya başladı. Ancak kadınlar için olanaklar genişlese bile, ataerkil fikirler ve sistemler aynıydı.

Özellikle evlilik, hala bir kadının hayatının ana hedefiydi. On altı yaşındayken Ferruhzad, uzaktan akrabaları olan Parviz Shapur'a aşık oldu ve evlendi. Oğlu Kamyar'ın doğumundan bir yıl sonra ayrıldılar. Üstelik bu ayrılıkla oğlunun velayetini de kaybetti. Babasının kontrolcü ve onaylamayan bakışları altında aile evine geri dönüşü Ferruhzad'ı korkuttu. Stres onu bir çöküşe ve intihar girişimine itti. Ardından bir psikiyatri kurumunda bir ay geçirdi ve elektroşok tedavisi gördü. Bu krizlerden yenilenen yaşama sevinciyle çıktı ve kendini şiir yazmaya eskisinden daha fazla kaptırdı. Oğluna adadığı “Senin İçin Şiir”, aralarındaki bağın bir şekilde onun şiiri aracılığıyla yaşanabileceği umudunu taşır.

''Çocukluğum beni görse, ne yaptılar sana böyle diye ağlardı.''

Füruğ Ferruhzad

Füruğ Ferruhzad

Eserlerinin teması

Füruğ Ferruhzad'ın eserlerinin bütünü, onun yazısını ve kabulünü şekillendiren baskın kültürel varsayımlara direnir. Hem edebiyatın hem de toplumun kurumlarına karşı bir mücadele, geleneksel olarak yasaklanmış olan cinsel, metinsel ve kültürel bir vahadır. Sosyal sistemleri ve hiyerarşileri en mahrem seviyelerinde bozar. Bir kültürel kalıptan diğerine geçişin acısını ve sevincini ortaya koyar. Melezleşmenin, eskiyle yeniyi karıştırmanın zevklerini, aynı zamanda acılarını ve sorunlarını kişileştirir. 

Ferruhzad'ın biyografisine karşı eserlerini okuma ihtiyacı, bir kadının cinsellik hakkında konuşmasını mümkün kılan sınırların değişmesiyle ilgili bu kolektif kavrayışın ayrılmaz bir parçasıdır. Ferruhzad'ın şiirinde, bir kaçış biçimine doğru hareket ederken yakalanan kırılma anları vardır.  Bu şiirlerin birçoğunda, Füruğ, bir erkekle cinsel bir karşılaşmanın birinci şahıs hatırasını dile getirir. 

''Sil aklımdan her inanmış aldanmıştır inancını.''

Füruğ Ferruhzad

Füruğ Ferruhzad, kariyerinin başlangıcından itibaren duygularından kaçmayı reddetti. Şiirleri, modern İranlı kadının sorunlarını, tüm çelişkileri ve acılarıyla gözler önüne seriyor. Geçmişe uymayı reddeden ama yine de geleceğe dair belirsizlikler yaşayan Füruğ, İran kadının gerçekliğini basitçe ortaya koyuyor. Ferruhzad'ın kadınların geleneğin sınırlarından kurtuluşuyla ilişkilendiren bir İranlı kuşağı için sembolik önemi de yadsınamaz. Bu yüzden ölümünden yıllar sonra bile, yeni nesil İranlılar ona saygı ve hayranlıkla bakıyorlar.

Ferruhzad'ın şiirini, zamanının entelektüel hareketleri ve onun değişimi için katalizör görevi görme potansiyeline ilişkin algısı bağlamında değerlendirebiliriz. Zamanının sosyal ve politik gerçekleri arasındaki ilişkileri derinlemesine incelersek, Ferrruhzad'ın eserlerini feminist şiir olarak da değerlendirebiliriz. Çok az şiirsel çıkış, Füruğ Ferruhzad'ınki kadar yüksek bir bedel talep eder. Aynı zamanda Ferruhzad'ın belgesel filmi ''Ev Karadır'' -The House is Black- teknik yeniliği, bir bağlılık ve hapsetme alanı olarak ulus metaforuyla ilişkisini vurgular.

Füruğ Ferruhzad

Sylvia Plath ve Füruğ Ferruhzad

Füruğ Ferruhzad, dönem, üslup ve zamansız ölümü bakımından örtüştüğü için İran'ın Sylvia Plath'i olarak adlandırılır. Plath ve Ferruhzad, şiirlerinde evlilik ve akıl hastalığının baskıları altında sanatsal benliğe tutunma mücadelesini kaydederler. Her ikisi de aynanın ikircikli görüntüsünü, cinsiyetlendirilmiş kibir sembolü ve kendi kendini inceleme için aldatıcı bir araç olarak kullanıyor. Ferruhzad'ın bir şiirinde ayna, erkek arzusunun düzenlediği bir dünyada kendi kimliğini arayan bir kadının çaresizliğini simgeler

Yeter ki gözleri yüzüme hayran olmasın
Bu güzellik bana ne fayda?
Ey Anne, kır bu aynayı
Süsleyerek ne kazanırım?

Füruğ Ferruhzad

Görünüş ve değer arasındaki, dünyanın gözleri ile ruhun gerçeği arasındaki bu çatışma, Ferruhhzad'ın çalışmasına ve yaşamına damgasını vurmuştur. İlk şiir koleksiyonu ''Tutsak'', kışkırtıcı “Günah”ı içermiyordu ama yine de sanatsal özgürlük ile ev hapsi arasındaki mücadeleden açıkça ve şok edici bir şekilde söz ediyordu:

“Ey gökyüzü, bir gün istersem bu sessiz hapishaneden uçmak. Ne diyeyim, ağlayan çocuğun gözlerine? Unut beni, çünkü ben tutsak bir kuşum?” 

Füruğ Ferruhzad

Şiirler, aynı anda hem arzunun nesnesi hem de hapsedilmenin simgesi olan adsız adamlara yöneliktir. Kitabın sonsözünde; belki de ondan önce hiçbir kadın, kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayan zincirleri kırmak adına adım atmadığı için şiirlerinin tartışmalı olmasını beklediğini yazdı.

İbrahim Gülistan ile tanışma ve film yapımcılığı

Füruğ Ferruhzad kendini geliştirmek için Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Bir kargo uçağıyla İtalya'ya ve ardından dil ve şiir okuduğu Almanya'ya gitti. Avrupa'da birkaç ay boyunca hissettiği göreceli kültürel özgürlük çekiciydi. Bir başka şiir koleksiyonu ''İsyan'', bir kadın olarak deneyimlerini Fars edebi mirasıyla birleştirirken daha cesur bir şiirsel kimliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak onun skandallı yazılarının ağırlığını anlamak zordu. İtalya'ya yaptığı yolculuk hakkında bir dizi makale yayınladığında, bir kez daha şehvetli bir hedonist olarak saldırıya uğradı.

1958'de kendi dilini ve insanlarını özleyen ve paraya ihtiyacı olan Füruğ Ferruhzad İran'a döndü. Ortak arkadaşları aracılığıyla, Tahran'ın büyük film yapımcısı İbrahim Gülistan ile tanıştı. Gülistan film stüdyolarında sekreter olarak çalışmaya başladı. İbrahim Gülistan -evli bir adam- ile aralarında gelişen ilişki, Gülistan'ın masum bir dostluğun dışında herhangi bir şeyin varlığını inkar etmesine rağmen, birçok spekülasyon ve tartışmaya konu oldu.

Şimdi yüz yaşında olan Gülistan, 1975'te İran'dan ayrıldığından beri İngiltere'de yaşıyor. 2017'de, Füruğ ile olan ilişkisi hakkında konuşmak için elli yıllık bir sessizliği bozdu. ''Çok yakındık ama ona karşı ne kadar hislerim olduğunu ölçemiyorum” dedi. Gülistan, Ferruhzad'ın en iyi şiirine ve filme olan ilgisine ilham vermesiyle sık sık itibar kazanır. Ancak Ferruhzad, kendisi üzerinde en büyük etkiye sahip olanın o olduğunu söyleyerek bunu reddetmişti.

''Nasıl da büyüdü kalbimin yarımlığı. Ve hiçbir yarı, tamamlayamadı bu yarımı.''

Füruğ Ferruhzad

Ev Karadır

Füruğ Ferruhzad, Gülistan'ın stüdyosunda çalışırken, Ev Karadır projesinin geliştirdi. 1962 yapımı kısa belgesel filmini, cüzzam hastalığı hayır kurumu ile işbirliği içinde yapmıştır. Film hem yaratıcı hem de kişisel olarak dönüştürücüdür. Tebriz'deki bir cüzzam evini ilk ziyaretinden üç ay sonra beş kişilik bir ekiple geri döndü. On iki gün boyunca sakinlerin arasında yaşadı. Hayatlarını gözlemleyerek filme aldı. Üstelik oradayken Hüseyin Mansur adında genç bir çocuğu evlat edindi.

Film örtülü bir görüntüyle açılıyor. Ferruhzad'ın şiirinde ortaya çıkan ayna görüntüsünün bir devamı olan, çiçeklerle çevrili bir aynada yansıyan şekli bozulmuş bir yüz. Dış ses anlatımı, cüzzam semptomları ve tedavisi hakkında daha doğrudan bir açıklama yapmadan önce çirkinliğin doğası hakkında felsefi ve dini sorular soruyor. Hastalığın daha da kötüleştiğini ve uygulamalı bakımla yönetilebileceğini vurgulayan seslendirme, tedavi gören hastaların rahatsız edici görüntüleri üzerinde oynuyor. Ancak sonra görseller tenorda değişiyor. Bize fizik tedaviyi, oynayan çocukları, müzik ve kutlamaları, yemek hazırlayan, birbirlerinin saçını tarayan ve ağır sürme süren kadınları gösteriyor. Garip, izole bir dünyada küçük bir grup insana sıkı bir şekilde odaklanarak...

''İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından çok daha ağırdır.''

Füruğ Ferruhzad
https://youtu.be/k6M2UPDWXX8
Ev Karadır

Son söz

İki yıl sonra yayınladığı ''Yeniden Doğuş'' başlıklı şiir koleksiyonu Gülistan'a adanmıştır. Eleştirmenler ve Ferruhzad'ın kendisi tarafından en başarılısı olarak kabul edilir. Uzun şiir “Ey Mücevherli Ülke!” adını vatansever bir şarkıdan alıyor ve devlet bürokrasisini ve insan yaşamının bir kimlik kartındaki bir isme ve numaraya indirgenmesini hicvediyor.

Füruğ Ferruhzad, ölümünden bir yıl önce Gülistan'a bir tür ironik önseziyle şunu yazdı:

"Seni o kadar çok seviyorum ki, aniden ortadan kaybolursan ne yapacağımdan korkarım. Boş bir kuyu gibi olacağım.” 

Füruğ Ferruhzad

Ferruhzad, 14 Şubat 1967'de annesinin evinden kendi evine dönerken bir trafik kazasında öldü, kayboldu... Çalışmaları hayatta kaldı. 1979 devriminden sonra, yasaklandığında ve ağır sansürlendiğinde gizlice ortalıkta dolaştı. Son yıllarda İran'da bir isyancı ikonu olarak statüsü daha da yükseldi. Plath'te olduğu gibi, Ferruhzad'ın biyografilerini yazanların ve çevirmenlerin bu dikkate değer şairin daha gerçek bir yansımasını bulmaya çalışarak çözmeye devam edeceklerini umuyorum.

Günah

Günah işledim lezzet dolu bir günah
Titreyen esrik bir tenin yanında.
Tanrım ne bileyim ne yaptım ben,
O karanlık susku dolu zulada.

O karanlık susku dolu zulada,
Baktım gözlerine gizemleriyle dolu
Gözlerinin çaresiz isteklerinden,
Kalbim göğsümde çırpınıp durdu.

O karanlık susku dolu zulada,
Yanında darmadağın oturdum.
Dudaklarıma heves döktü dudakları,
Deli kalbimin üzüncünden kurtuldum.

Aşkın öyküsünü okudum kulaklarına;
Seni istiyorum ey benim cânânem!
Ey bağrı can bağışlayan, seni
Seni ey aşkım benim divânem!

Kırmızı şarap camda oynadı,
Gözlerinde heves yalazlandı.
Yumuşak yatakta benim bedenim,
Göğsünde onun sarhoşça kıvrandı.

Günah işledim lezzet dolu bir günah
Alevli yangılı bir kucakta.
Günah işledim kinci, sıcak
Ve demirsi iki kol ortasında.

- Füruğ Ferruhzad-
Bu yazıyı kargala!
0 Yorum