Aile & Çocuk

Gelişimsel Bir Sorun Olan Özel Öğrenme Güçlüğü #3


Mehtap Temur 8 Aralık 11:41

Serinin ikinci bölümünde; özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okul öncesi ve okul dönemi özelliklerini yazmıştım.  Serinin son bölümünde artık ailelere ve öğretmenlere konuya ilişkin bir takım önerilerde bulunacağım. Verilen önerileri aile olarak dikkate alırsanız öğrencinin okul hayatını da o kadar kolaylaştırmış olacaksınız.

Ailelere öneriler

İlk olarak, çocuğunuzda özel öğrenme güçlüğü olabileceğini fark ettiğinizde hemen bir uzmana götürün. Gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümlerini yaptırın. Öğretmeninden bilgi ve yardım isteyin. Öğretmeniyle ortak bir çalışma planı geliştirin. Ortak hareket çok önemli.  Çocuğunuzun bireysel özelliklerini ve sınırlarını bilin. Harfleri ters yazıyorsa; harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın. Yazarken karta bakarak doğru yazmasını sağlayın. Yazma alıştırmaları yaptırın. Doğru hecelemekte, yazmakta zorlanıyorsa mesela cümleleri, kelimeleri gruplara ayırın. Her gün belli bir grubu yazmasını sağlayıp çalıştırın. Özellikle bakmadan yazdırın, hatalarını ona gösterin. Ama yazdıklarını silmeyin, biraz zaman geçince doğrusunu yazmasını sağlayın.

Matematik problemlerinde zorlanıyorsa., matematik seviyesini tespit edin. Öncelikle eski bilgilerini tekrarlatın, basit işlemlerle başlayarak yavaş yavaş ilerleyin ki öğrendiklerini karıştırmasın. Çalışırken birden fazla duyuya hitap edin. Örneğin; işitsel, görsel, dokunsal. Okumayı öğrenmede güçlük çekiyorsa; öncelikle okuma seviyesini tespit edin. Tümdengelim (bütünden, parçaya) yöntemini kullanın. Sık sık tekrar yapın.

Koşulsuz kabul

Okul dışında gerekli destekleyici eğitim ve çalışmaların yapılması için gerekli yerlere yönlendirin. Sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olun. Güdüleyici ve teşvik edici olun. Her bireyin kendine ait ilgi ve yetenekleri olduğu unutulmadan, çocuğun yapamadıkları üzerinden değil yapabildikleri üzerinden hareket edin. Başardıkça teşvik edin. Kendini ifade etmesine farklılıklarını ortaya koymasına izin verin. Çocuğunuzun kendini rahat ve güvende hissettiğinden emin olun. Çocuğunuzu olduğu gibi kimse ile kıyaslama yapmadan ve inkar etmeden kabul edin. Dikkati çabuk dağıldığından çalışma sürelerini kısa tutun. Dikkati yoğunlaştırıcı etkinlikler yaptırın. Örneğin boncuk dizme, nesneleri gruplama, ayırma, düzeltme gibi... Hatta günlük işlerde size yardım etmesini sağlayın.

Tutarlı olmak

Başaramayacağı ödevler, görevler, sorumluluklar vermeyin. Kendisini başarısız ve olumsuz değerlendirmesine engel olmaya çalışın. Tutarlı davranın, bir gün sabırlı ve anlayışlı iken diğer gün bıktım senden demeyin. Aynı zamanda çocuğa karşı diğer aile bireylerinin de birbirleriyle tutarlı olması gerektiğini unutmayın. Özgüven kazanması için gerekli desteği verin. Sosyal faaliyetlere yönlendirin. Yani çocuğunuzdan utanarak onu ve kendinizi toplumdan uzaklaştırmayın. Çocuğa her şeyin yolunda olduğuna dair güven verin. Yeterli ilgi ve sevgiyi vererek, onun sizin için ne kadar değerli ve önemli olduğunu her defasında belirtin.

Öğretmenlere öneriler

Çocuğun bireysel özelliklerini iyi bilin. Ailesiyle diyalog halinde olun. Çocuğa sağını ve solunu mutlaka öğretin. Noktaları birleştirme çalışmaları yaptırın. Bir öğrenci, hızlı, okunaklı, doğru ve düzenli yazamıyorsa, öğretmen endişeye kapılmadan sabırlı davranmalıdır. Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden, basit cümleler yazdırılmalıdır. Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayan sorumluluklar ve görevler verin. Kullandığınız komutların basit, kısa ve net olmasına dikkat edin. Hafızaları zayıf olduğundan öğrendiklerinin bellekte kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden fazla duyuya hitap edin. Örneğin resimli kitapları daha çok kullanın.

Tedirginlik ve güvensizlik öğrenmeyi her durumda ve yerde olumsuz etkiler. Bu yüzden teşvik edici ve güven verici olun. Grup içinde çalışırken kolaylıkla başarabileceği görevler verin. Çocuğu kolaylıkla görebileceğiniz bir yerde oturtun, sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın. Çabalarını ödülle destekleyin, başarabileceğine inandırın. Eğitimine en başarılı olduğu yerden başlayın, tam öğrenme sağlanmadan başka konuya geçmeyin.

Okuma çalışmaları

Okuma alıştırmaları günde 2-3 kez, 5-10 dakikalık devreler halinde, düzenli bir şekilde, yüksek sesle yaptırılarak çocuk yoruluncaya kadar ara verilmemelidir. 2-3 cümlelik okuma parçaları üzerinde çalışılmalıdır. Bu okuma parçaları çocuğun ilgi duyduğu konulardan seçilmelidir. Öğrendiği parça anlattırılmalı ve okurken satırları cetvelle veya parmakla takip etmesine izin verilmelidir. Kendini olumlu değerlendirmesini sağlayın. Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın. Gruplama, ayırt etme, düzenleme vb ödevler verin. Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler yapın. İçinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilin. Yaramaz, tembel, dikkatsiz, vb. gibi olumsuz etiketlemelerden kaçının.

Yazmaya hazırlık döneminde tahta ve plastikten harfler, oyun hamuru ve harf resimleri verilmeli, harf yazdırılırken adı söylenmeli ve çizilmeli, bir yandan da çocuğun bunu sesli ve yazılı olarak tekrar etmesi sağlanmalıdır. Çocuğun yaptığı imla hatalarını kendisinin bulmasını sağlayın. Sözlük kullanarak sözcük dağarcığını zenginleştirin. Sınavları sözlü veya test olarak uygulayın. Öğrendiği konuların devamı için aile ile sıkı bir işbirliğine girin. Bu öğrencilerinizi diğer öğrencilerle kıyaslamayın, olduğu gibi kabul edin.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum