Astroloji

Hırs, Anlamak ve Enneagram İlişkisi


Çağlan Tunçbilek 1 Temmuz 22:39

Bu yazıda hırs ve anlamayı birbirlerine göre iki açıdan değerlendireceğiz.

1-Hırs için anlamak nedir?

2-Anlamak için hırs nedir?

Bütün canlılarda hırs vardır. Beslenme, güvenlik ve üreme hırsı olması gereken hırslardır. Nasıl beslenilir, can nasıl korunur ve üreme nasıl başarılır konularını anlamak, yaşamak için hayatidir. İnsan için ise hırs daha geniş yelpazededir. Homo sapiens türü olarak hırsa renk kattık. Biz insanlar için hırs, bazı konularda tutkuyla karışır. Tutku vazgeçememekle ilgilidir. Bunun nedeni beynin frontal bölgesindeki 12 bölümünden bir tanesinin maymunlar dahil hiçbir hayvanda olmamasıdır. Bu bölge aynı zamanda stratejik planlama, aynı anda birden fazla iş yapabilme ve karar verme süreçleriyle yakından ilişkilidir. Bunları yapabilme kapasitesi tutkuyu oluşturur. Bu üç yapıyı kullanarak hedefe ulaşamamayı kabullenmek her insan için zor olmakta.

Hırs için anlamak

Hırs için anlamak tüm canlıların ihtiyacı olan bir şeydir. İnsan aynı zamanda yaratıcı, el becerisi olan ve entellektüel bir varlıktır. Bu durum onu sadece 3 konuda değil; birçok konuda hedefi olan bir varlık haline getiriyor. Bu şekilde hayvalardan daha üstün bir varlık haline geliyor. Hayvanların koyamayacağı hedefler için öğrenilmesi ve anlaşılması gereken şeyleri öğrenip anlamaya çalışırız. Sahip olduğumuz hırsın arkasındaki tutku bize hedefe ulaşmak için bazı konuları anlama isteği verir. Burada hedef olmasaydı öğrenme ve anlama isteği olmayacaktı.

Hırs için anlamak temel ihtiyaçlar dışında bize neler sağlar? Dünyayı gezmeyi sağlar. "Şeylerin" teknolojik olarak daha iyisini almamızı sağlar. Genel anlamda moda olan ve bize haz verecek her türlü maddi "şeylere" ulaşmayı sağlar. Evlilik ve iş sahibi olma hedefi için de bazı şeyleri anlamak isteriz ki evlenip iş sahibi olabilelim.

Üst paragraftaki konuları 4 parametreye indirgeyebiliriz. Soru şudur: Hırs için anlama isteğinin genel hedefleri nedir? Cevap: Lüks, konfor, ergonomi ve üst düzey hazdır. Üst düzey hazla ne demek istedik? Genel anlamda seretonin ve endorfin salgılatmayı kastettik. Ünlü olmak, beğenilmek, daha iyi yaptığını hissetmek, üstünlük hissi üst düzey hazzı getirir.

Savaş ya da kaç

Hırs için anlamada, kişi savaş ve mücadeleye hazırdır. Hırs için anlama modunda "savaş ya da kaç" vardır. Birey "ne zaman savaşacağını, ne zaman kaçacağını" anlamak ister. Bu modda kazanmak için savaş imkanı varsa savaşılır. Kişi savaştığında kaybedeceğini hissettiğinde kaçar.

Bu boyutta anlamak için hırsı olmayanlar başarı adayıdır. Çünkü hırs için anlama modu daha basittir. Daha basit bir şeyi ömrünüz boyunca tekrar ettiğinizde profesyonel olursunuz. Hırsınıza eklenen tutku başarıya ulaşıncaya kadar tekrar etmenizi ve çabalamanızı sağlar. Dikkat dağınıklığı yoktur. Bu sürekliliği sağlar. "Başarmak" için anlamanız gereken en az miktarda bilgiyi tespit eder; fazlasını anlamak için çaba harcamazsınız. Bu enerji kaybını önler.

Hırs için anlama modunda, ben algısı vardır. Biz algısı yoktur. Gerekirse biz algısı bireysel başarı için sunni olarak oluşturulur. Çevreye bu şekilde hissettirilir. Başkalarının da bu şekilde davranması doğal kabul edilir. Anlamak için hırsı olan birisini anlamaya çalışmak bu grup için mantıksız ve zaman kaybı (ya da garip) olarak görülebilir. Her zaman olmasa da sıklıkla...

Anlamak için hırs sahibi olmak

Lüks, konfor, ergonomi ve üst düzey haz amacı olmadan bir şeyi anlamaya çalışmak bu dünyada daha az görülen bir durumdur. Böyle bir durumu ancak ilk başlarda boş zamanlarınızda(!) yapabilirsiniz. Yaşamın doğal akışına ters bir durumdur. Bu tarz bir yaklaşımın saygı(!) görmesi için diğer insanların işine yaraması gerekir. Ancak şuda bilinmelidir ki anlamak için hırs, saygı görmek için yapılmaz.

Anlamak için hırs risklidir. Yaşamanızı bile riske atabilir. Anlamak için hırsınızı kullandığınızda birçok kişi (özellikle en yakınlarınız), size doğru yolu(!) göstermekten çekinmeyecektir. Elbette bu yolun da bir bedeli vardır. Diğer yolun bedeli olduğu gibi...

Şimdi burada hırs için anlama modunu küçümsemiyoruz. Bu şekilde lokantalar olmazdı. Hizmet sektörü olmazdı. Hayatı kolaylaştıran bir çok şey olsa bile bunlar bize hizmet olarak sunulamazdı. Aslında hırs için anlama grubu kadim Hititlerde, Mısırda, Hindistan, vb. eski çağlarda, askerlik, çiftçilik, esnaflık grubuna giriyor. Bu grup olmadan yaşam nasıl akar? Bu toplumlarda, baş rahipler ve krallar mevkilerinden dolayı anlamak için hırs yapmak zorundaydılar. Bir taraftan hırs için anlama işlevini yaparken tabii ki... Osmanlı şehzadelerine her iki tipte eğitim verilirdi.

Örnekler

Bir insan hırs için anlama işini yapmadan kolay kolay bu dünyada yaşayamaz. Bir şeyi anlamak için hırs yaptığınızda o şey, genelde sizin hobiniz olarak görülür. Bir noktaya kadar bu gerçekçidir. Ancak emin olun ki E=m.c2 anlamak için hırs yapan birisi tarafından bulunmuştur. Bu kişi, posta idaresinde posta işini hırs için anlamış, karnını doyurmuş ve daha sonra fizik bilimi hobisi ile bu formülü sonsuzluktan dünyamıza indirebilmiştir. Daha sonra sayısız kafadan ses çıkmış ancak anlamak için hırs yapan başka birisi çıkınca bu formül ispat edilebilmiştir. İspat eden elbette daha az anlamak için hırs yapan birisidir. Çünkü "katışıksız bir anlamak için hırs" sadece yukarı doğru dikey çıkar. Bulunmamış bir şey bulunduğunda bu alan, çoğu zaman bir asır ya da asırlarca yatay olarak araştırılır ve tüm karanlık noktalar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Ama sizi araştırılmamış kata çıkaran E=m.c2 'yi bulan kişidir.

Teknoloji, iki bakış açısına da ihtiyaç duyar. Bulan olacak ve bir de bulunanı kullanılır hale getiren olacak. Buluş yapacak kişiye yardım edenler olacak. PC makine dilini birisi bulacak. Bunun içine yazılım programları çıkacak. Üçüncü etapta yazılımcılar olacak. Yazılım kullanıcıları ve girişimciler Facebook, Instagram, Google'ı projelendirip kullanıma sunacaklar. Bazı kişiler de buralara reklam verip hizmet üretecekler. Görüldüğü üzere bu işi başlatan anlamak için hırs yapıp makine dilini bulan ilk kişidir.

Bir uçağı mühendisler dizayn eder, aero dinamiğini hesap eder, çizimlerini yaparlar. Masa başı işlerini yaparlar. Ama teknisyenler olmadan o uçak ne yapılabilir ne de uçabilir.

Saf hırs

"İnsan için saf hırs yoktur" diyebiliriz. Hintliler hırs için aslanı örnek göstermişlerdir. Katışıksız saf hırsı ancak hayal edebiliriz. Bu şekilde yaşam öyle ayarlanmıştır ki hırs için anlamak isteyenler, anlamak için hırslı olan gruptan sayı olarak çok daha fazladır. En başta söylediğimiz hırs için anlama eğilimi ile anlamak için hırs eğilimi de saf halde bulunmaz. İkisi de içimizde değişik oranlarda vardır. Bu eğilimden bir tanesi diğerinden daha fazladır. Çok az sayıda kişide anlamak için hırs çok baskındır. Çok fazla kişide hırs için anlama eğilimi fazladır.

Hepimizin içindeki hırslı taraf aynı zamanda çevremizi yoran tarafımızdır. İçimizdeki hırsın İkinci özelliği ise bunun kendimizi ne kadar yorduğunu fark ettirmemesidir. Birey çok büyük çoğunlukla hırslı olup olmadığını ve hangi konuda hırslı olduğunu, ancak başkasından öğrenebilir. Hırsı gerginlikle açıklayabilirsiniz. Birisi sizi bir konuda geriyorsa o konuda hırslıdır. Birisine onu hangi konuda gerdiğimizi sorduğumuzda aldığımız cevap, hangi konuda hırslı olduğumuzu gösterir.

Sonuç

Başta belirttiğim üç konu dışındaki konularda hedef belirleyip bu hedefe ulaşmak içimizdeki hırstan kaynaklanmaktadır. Aslında şu an ulaştığımız teknoloji hırslı olmamız sayesindedir. Ancak "devrimsel" ilerlemeler, anlamak için hırs yapan insanlara destek vermekle olmaktadır. Bu iki yapı döngü halinde çalışmalıdır. Yaratıcılığın her türü desteklenmeli ancak kullanımda da zarar verecek şekilde kullanılması da engellenmelidir. Her iki grubun sorumluluğu budur. Bu bir çeşit bindiğin dalı kesmemektir. Burada plastiği keşfetmek ama plastik atığını zararsız hale getirmekten bahsediyoruz. Radyoaktiviteden bahsediyoruz ama atom bombası değil zarar vermeyecek nükleer santrallerden (Toryum bazlı) bahsediyoruz. Bunu da ancak -ağırlıklı olarak- anlamak için düşünen kişilerin planlaması uygun olmaktadır. Birlik hissine sahip olan kişiler bu işleri aşkla, şevkle, sorumluluk duygusuyla ve büyük oranda karşılıksız olarak yaparlar.

Teknolojinin ilerlemesi çoğunluk grubun sanki azınlık gruba ihtiyacının kalmadığı hissini uyandırabilir. Ancak durum tam tersidir. Yaşamda daha uzun süre kalma hırsına, lükse, tanınmaya, beğenilmeye "daha çok" ihtiyaç duyan grup, en başta kendi çıkarı için söz dinlemelidir. İşte ilk ve orta öğrenimin asıl hedefi de bu olmalıdır. Yaramaz çocukları kim kurtaracak; bu çok iyi bilinmelidir.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum