Kitap & Edebiyat

Jane Eyre: Charlotte Bronte'dan Aşk ve Özgürlük


Jane Eyre, İngiliz Edebiyatı'nın, Bronte kardeşlerinden en büyüğü, Charlotte Bronte tarafından kaleme alınmış bir klasiktir. Charlotte Bronte, Jane Eyre karakterini kendi hayatının koşullarıyla uzlaşmanın bir yolu olarak yaratmıştır. Bronte, aşk ve özgürlük arasında bir denge kurar. Hatta onu anlayan başkalarını bulmak için mücadele eder. Kitabın birçok noktasında Jane, yazarın din, sosyal sınıf ve cinsiyet hakkındaki o zamanki radikal görüşlerini dile getiriyor.

Romanın merkezinde Jane Eyre karakterinin gelişimi yer alır. Erken çocukluğundan beri yetim olan Jane, romanın başında kendini sürgün edilmiş ve dışlanmış hissediyor. Reed teyzesi ve kuzenlerinden gördüğü acımasız muamele, yabancılaşma hissini daha da şiddetlendiriyor. Jane asla gerçek bir evi ya da ailesi olmayacağından korkuyor. Bu yüzden bir yere ait olma ihtiyacı hissediyor. Hatta bu arzu, onun yoğun özerklik ve özgürlük ihtiyacını bile yumuşatıyor.

Jane'in işvereni ve Thornfield'ın efendisi olan Rochester, romanın geriliminin çoğunu sağlayan karakterdir. Karanlık bir sırrı olan zengin ve tutkulu bir adamdır. Acelecidir ve yetişkinlik hayatının büyük bir kısmını, gençlikteki kararsızlığının sonuçlarından kaçınmak için Avrupa'da dolaşarak geçirmiştir. Sorunları kısmen kendi pervasızlığının neticesidir. Ancak Bertha ile erken evliliğinin bir sonucu olarak çok uzun süredir acı çektiği için sempatik bir figürdür.

Jane

Özgürlük ve aşk

Jane, özgürlük arayışında, ne tür bir özgürlük istediği sorusuyla mücadele eder. Rochester başlangıçta Jane'e tutkularından kurtulma şansı sunar. Ancak Jane, böyle bir özgürlüğün aynı zamanda köleleştirme anlamına da gelebileceğini fark eder. St. John Rivers, Jane'e başka tür bir özgürlük sunar; ilkelerine göre kayıtsız şartsız hareket etme özgürlüğü. Hindistan'da onunla birlikte çalışarak ve yaşayarak Jane'e yeteneklerini tam olarak kullanma olasılığını açar. Ancak Jane sonunda bu özgürlüğün aynı zamanda bir tür hapis cezası olacağını fark eder. Çünkü gerçek duygularını ve gerçek tutkularını her zaman kontrol altında tutmak zorunda kalacaktır.

Öte yandan Jane Eyre, sevilme arayışının hikayesidir. Jane sadece romantik aşkı değil, aynı zamanda değer verilme, ait olma duygusunu da arar. Özerkliğini kaybetme korkusu, Rochester'ın evlenme teklifini reddetmesine neden olur. Çünkü Jane, Bertha'ya yasal olarak bağlı olan Rochester ile evlenmenin, duygusal tatmin uğruna bir metres olarak kendi bütünlüğünü feda etmek anlamına geleceğine inanır.

Bir yandan da Moor House'daki hayatı onu tam tersi bir şekilde sınamaktadır. Orada ekonomik bağımsızlığın tadını çıkarıyor ve fakirlere ders vererek değerli ve faydalı işlerle uğraşıyor. Ancak yine de duygusal bakımdan yoksundur. Aziz John, ona ortak bir amaç etrafında kurulmuş bir ortaklık teklif ederek evlenelim dese de Jane, evliliklerinin sevgisiz kalacağını bilir. Bununla birlikte, Jane'in Moor House'da yaşadığı olaylar, Jane'in özerkliği için gerekli sınavlardır. Yalnızca kendi kendine yeterli olduğunu kanıtladıktan sonra Rochester ile evlenebilir.

Jane

Jane için din

Roman boyunca Jane, ahlaki görev ile dünyevi zevk arasında, ruhuna olan yükümlülük ile bedenine olan ilgi arasında doğru dengeyi bulmaya çalışır. Üç ana dini figürle karşılaşır: Bay Brocklehurst, Helen Burns ve St. John Rivers. Her biri Jane'in inanç ve ilkeler ve bunların pratik sonuçları hakkında kendi fikirlerini oluştururken, nihayetinde reddettiği bir din modelini temsil ediyor.

Bay Brocklehurst, Charlotte Bronte'nin 19. yüzyıl Evanjelik hareketinde algıladığı tehlikeleri ve ikiyüzlülükleri resmediyor. Öte yandan, Helen Burns'ün uysal ve hoşgörülü Hıristiyanlık tarzı, Jane'in Helen'i bunun için sevmesine ve hayran olmasına rağmen, kendisininki gibi benimsemesi için çok pasif. Birçok bölüm sonra, St. John Rivers, Hıristiyan davranışının başka bir modelini sunar. Onunki hırs, zafer ve aşırı kibir Hıristiyanlığıdır. Aziz John, Jane'i ahlaki görevini yerine getirmek için duygusal eylemlerini feda etmeye teşvik eder. Ona kendi benliğine sadakatsiz olmasını gerektirecek bir yaşam tarzı sunar.

Jane sonunda üç din modelini de reddetmekle birlikte, ahlakı, ruhçuluğu ya da bir Hıristiyan Tanrı inancını terk etmez. Sonunda rahat bir orta yol bulur. Ruhsal anlayışı, Brocklehurst'ünki gibi nefret dolu ve baskıcı olmadığı gibi, Helen'in ve Aziz John'un dinlerinin yaptığı gibi gündelik dünyadan geri çekilmeyi de gerektirmiyor. Jane için din, ölçüsüz tutkuları dizginlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kişiyi dünyevi çabalara ve başarılara teşvik eder. Bu başarılar, kendini tam olarak tanımayı ve Tanrı'ya tam inancı içerir.

Charlotte Bronte

Sosyal sınıf ve cinsiyet İlişkileri

Jane Eyre, Viktorya dönemi İngiltere'sinin katı sosyal hiyerarşisini de eleştiriyor. Uğultulu Tepeler'deki Heathcliff gibi Jane, belirsiz bir sınıf duruşu figürüdür. Ancak Jane'in tavırları, inceliği ve eğitimi bir aristokratınkine benzer. Çünkü akademisyenler kadar çocuklara da görgü kurallarını öğreten Victoria dönemi mürebbiyelerinin, aristokrasinin kültürüne sahip olmaları beklenirdi. Yine de ücretli çalışanlar olarak az ya da çok hizmetçi muamelesi görüyorlardı. Bu nedenle Jane, Thornfield'dayken beş parasız ve güçsüz kalır.

Jane'in çifte standart anlayışı, Rochester'a karşı hislerinin farkına vardığında netleşir. O, onun entelektüelidir. Ancak sosyal eşiti değildir. Bertha Mason'ı çevreleyen krizden önce bile Jane, Rochester ile evlenme konusunda tereddütlüdür. Çünkü onunla evlenmeyi küçümsediği için ona borçlu hissedeceğini hisseder. Nihayetinde Jane, amcasının mirasını aldıktan sonra Rochester ile ancak eşiti olarak evlenebiliyor.

Jane sürekli olarak eşitliği sağlamak ve baskının üstesinden gelmek için mücadele eder. Sınıf hiyerarşisine ek olarak, ataerkil tahakküme karşı, kadınların erkeklerden aşağı olduğuna inanan ve onlara bu şekilde davranmaya çalışanlara karşı savaşmalıdır. Bay Brocklehurst, Edward Rochester ve St. John Rivers, üç merkezi erkek figür olarak Jane'in eşitlik ve haysiyet arzusunu tehdit ediyor. Üçü de bir düzeyde kadın düşmanı. Her biri, Jane'i kendi düşüncelerini ve duygularını ifade edemediği, itaatkar bir konumda tutmaya çalışır. Jane, bağımsızlık ve kendini tanıma arayışında Brocklehurst'ten kaçmalı, St. John'u reddetmeli ve Rochester'a ancak eşit olarak evlenebileceklerinden emin olduktan sonra gelmelidir. Dahası, Rochester romanın sonunda kördür ve bu nedenle Jane'in desteğine bağımlıdır.

Jane

Ev, aidiyet, kaygı ve belirsizlik

Roman boyunca Jane, ev fikrini hem ait olduğu hem de yararlı olabileceği yer olarak tanımlar. Jane'in ait olma arzusu, başka biri için değerli olma arzusuyla bağlantılıdır. Üstelik bu arzular, tüm roman boyunca onun kararlarını yönlendirir. Ancak Rochester ile birlikte yaşamak, onun günahına katkıda bulunacağı ve ruhuna zarar vereceği için Rochester'dan ayrılır.

Bronte, Jane'in dünyadaki yerini çevreleyen endişe ve belirsizliği vurgulamak için, özellikle doğaüstü olayları anlatarak, korkutucu gotik imgelerden yararlanıyor. Okuyucunun gotik ve doğaüstü ile ilk karşılaşması, ürkütücü kırmızı odadır. Daha sonra, Rochester ve Jane'in öpüştüğü kestane ağacını ikiye bölen fırtına, sanki doğanın evliliklerine karşı çıkışı gibi uğursuz bir atmosfer yaratır. Bu olay, Jane'i, görünüşe rağmen Rochester'la olan mutluluğunun gerçekten güvenli olmadığı konusunda uyarmaya hizmet ediyor.

Dahası, Bertha'yı Jane'in Gotik ikizi olarak tanımlayabiliriz. Hatta Jane'in genç yaşlarında sahip olduğu şiddetli tutkuların ve öfkenin fiziksel bir tezahürü. Bertha ve Jane arasındaki bu bağlantı, Jane'in Rochester'ın gelini olmasına ilişkin endişeleri vurgular. Jane, Bertha hakkında bilgisi olmasa bile, Rochester'ın ondan bıkacağından ve evliliklerinin, Viktorya döneminin katı sosyal sınıf yapısını alt üst edeceğinden endişeleniyor. Bu şekilde, Bertha'nın başgösteren varlığı, Jane'in yaklaşan evlilikleri hakkındaki korkusunu ve Jane'in sosyal konumunun belirsizliğini ifade eder.

Jane

Jane ile Rochester evliliği

Jane, Rochester'ı duygusal evi olarak gördüğü için evlenir. Romanın başından itibaren Jane, duygusal olarak bağ kurabileceği insanları bulmakta zorlanır. Sözde Gateshead'de bir evi olmasına rağmen, kendisini orada bir uyumsuz olarak tanımlıyor. Ancak Jane, Rochester ile tanıştığı andan itibaren bir bağ hisseder. Evliliklerinin bir başka olası nedeni; Jane'in yeni keşfettiği bağımsızlığının ve olgunluğunun, ona kendi kurallarına göre kalbini dinlemesine izin vermesidir. Jane, başlangıçta Thornfield'ı Rochester'a kızdığı için değil, onun metresi olarak tutkusunun kölesi olmaktan korktuğu için terk eder. Rochester'dan ayrılarak, onsuz yaşayabileceğini ve kendi mülkiyetini bulabileceğini kendi kendine kanıtlar.

Aziz John'u reddetmesi, sevgisiz bir evlilik içinde yaşayamayacak, doğal olarak tutkulu bir kişi olduğunu anladığı için kendine değer verdiğini de gösterir. Jane'in Rochester'a dönüşü - kendi şartlarına göre evlenmeleri yasaldır - bu nedenle Jane'in arzularını sahiplendiğini gösterir. Sembolik olarak, Rochester'ın körlüğü, ilişkilerindeki güç dengesini değiştirerek artık Jane'e bağlı olması gerektiği anlamına gelir.

Son olarak Jane ve Rochester'ın evliliğini Rochester'ın kefaretinin bir işareti olarak yorumlayabiliriz. Bu mercekten, Thornfield Hall'un yakılmasını Rochester'ın günahlarının karşılığı olarak ve Bertha'yı kurtarma girişimini sonunda hatalarını kabul etmesi ve sorumluluk alması olarak okuyabiliriz. Ateş, cehennemi ve cezayı çağrıştırır. Ancak Rochester'ın hayatta kalması, yeniden doğuşu ve reformu önerir. Üstelik yeni handikapları ve Thornfield'ı kaybetmesi, kefaretinin fiziksel tezahürleri olarak hizmet ediyor. Kendisinin ve Jane'in oğlunun doğumu üzerine Rochester'ın görüşünün kısmen geri gelmesi, bu okumayı destekler ve Jane'in sevgisinin onu iyileştirdiğini gösterir.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum