Astroloji

VENÜS GEZEGENİNİN ASTROLOJİDE YERİ VE ANLAMI


Çağlan Tunçbilek 27 Aralık 07:22

Venüs gezegeni hakkındaki ilk bilgiler, M.Ö. 17. yüzyıl Babil astronomlarına dayanmaktadır. Astrolojide Venüs, öncelikli olarak kadın ve parayı kasteder. Boğa ve Terazi burçlarını yönetir. Venüs erkeği, temsil eden Mars’ın yönettiği Koç ve Akrep burçlarına zarar verir. Bunun tersi de doğrudur.

Venüs, en sıcak gezegendir (400 derece). En parlak üçüncü gök cismidir. Venüs'ü gündüz bile görebilirsiniz. Kendi etrafında dönmesi bir yıldan fazla sürer. Yüzeyi 80 km derinliğinde bulutla kaplıdır. Karbondioksit içerir. Yüzeyindeki basınç çok fazladır. Güneş batıdan doğar ve Venüs’ün yörüngesi diğer gezegenlerin tersi yönündedir. Gündüz ve gece görülebilen ender kürelerdendir. Bu nedenle uzun süre farklı gezegen sanılmıştır. Sondalarla ulaşılıncaya kadar cennet gibi doğası olan bir gezegen sanılmaktaydı. Peki bu verilerle astrologlar neden bu gezegeni kadın ve para ile ilişkilendirmişlerdir? Üstelik bunu 3700 yıl önce, bu kadar gerçekçi bir şekilde nasıl yapmışlardır?

Doğal olarak kadın ve erkek bilge insanlar tarafından incelenirken, gökyüzündeki ana gezegenlerin ve güneşin insan üzerindeki etkileri de aynı zamanda incelenmekteydi. Bu benzetmeleri ve eşleştirmeleri hep sorgulamışımdır. Ancak zaman, bana bu eşleştirmelerin ne kadar doğru olduğunu hep göstermiştir.

Venüs ve ilişkiler üzerine

İsterseniz kadını ve parayı (maddi değerleri) Venüs'ü inceleyerek tanıyalım. Venüs kendi etrafında bir yıla yakın bir sürede dönerken güneş etrafında da yaklaşık aynı sürede döner. Kadının güzel olduğu haberi çok hızlı yayılır. Keza değeri yüksek para, mal da öyledir. Ama kadın ve para, kendi içinde erkeğin hareketliliğine sahip değildir. Kadın erkeğe hareketsiz kalarak erkek ise kadına hareket ederek (para kazanarak ya da kur yaparak) ulaşır. Erkeğin paraya sahip olması bu konuda kendisi için avantajdır. Kadın potansiyel anne olduğu için de dikkatli, ağır ve düşünerek hareket eden bir varlık olmak zorundadır. Buna çocuğunun babasını seçmek dahildir. Kendi etrafında yavaş dönmek; erkeğe ve onun maddi güç gibi özelliklerine odaklanmasıyla ilgilidir. Kadın etrafında fırıl fırıl dönerse odaklanamaz. Etrafındaki erkekleri yavaş yavaş inceler.

Basıncın dünyadan 82 kat fazla olması ve Venüs'e inen sondaların 430 derece sıcaklık ve basınçtan eriyip parçalanması konusuna gelelim. Bir kadınla dostlukla -yani Dünya’dan Venüs'ü gözlemlemekle- cinsellik yaşamak ve Venüs'e uzay aracı indiğinde bu aracın yaşadığı durumun benzerliği ne kadar ilginç değil mi? Ayrıca bazı durumlarda kadının kurnazlığı yüzünden erkek maddi olarak tükenebilir.

Güneşin batıdan (ters taraftan) doğması, yüzeyinin 80 km kalınlığında karbondioksit bulutla kaplı olması üzerinden devam edelim. Erkek bir kadını sevdiğinde birçok zaman ters gelse de kadının yaşam felsefesini bir noktaya kadar kabul etmek zorunda kalır. Erkek kadını tanıdıkça kendisinden ne kadar farklı olduğunu düşünebilir. Baba olma sorumluğu ve aileye bakma sorumluluğu, aldığı oksijeni karbondioksit gibi hissetmesine neden olabilir. “Kadın, erkeği tamamen bağladıktan sonra kendini gösterir” anlamını da burada çıkarabiliriz. Çünkü kadın, kendi sıcaklığını ve basıncını (kontrolcülüğünü) erkeğe olduğu gibi gösterdiği zaman, beğendiği erkek ondan vazgeçebilir.

Sonuç

Bu yorumlar, yazarın Venüs'ün özellikleri ile kadın ve paranın özelliklerini birleştirme çabasıdır. Unutulmasın ki Venüs'ü kadınla eşleştiren ben değilim. Yukarıda anlattıklarım bir genelleme olarak kullanılamaz. Bu durumun erkeklerin bir kısmının taraflı (subjektif) değerlendirmeleri ile eşleşebileceğini de kabul etmek gerekir. Erillikle özdeşleşen Mars'ta da kadına zarar verecek bazı özellikler vardır. Bu nedenle Mars doğum haritasında Venüs'ün yönettiği burçlara zarar verirken, Venüs de Mars'ın yönettiği burçlarda zararlı olabilmektedir. “Eski astrologların yaptığı bu harita dizilimi çok gerçekçidir” diyebiliriz. Kısmetse iki sonraki yazımız Mars ile ilgili olacak.

Kadın, erkek olmadan; erkek, kadın olmadan; insan, diğer insanlar olmadan olgunlaşamaz.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum