Aktüel

Zekanın Yüksek Olması Hayatı HD Kalitesinde Yapar mı?


Sezer Aygün 12 Ekim 10:30

IQ yani zeka sözlükte, insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü olarak geçiyor. Psikoloji bilimine göre ise öğrenme ve yeni durumlara uyumlanma yeteneklerinin toplamı. Bu yeteneklerin kağıda dökülmüş göstergesinin rakamsal değerini psikolojinin bir alt dalı olan psikometri ölçüyor. Bu ölçekler olabildiğince geniş kapsamlı. Fakat zeka ölçümlerinde bulunan IQ puanlarının yaşamı kolaylaştırmaya veya akademik başarıya olan etkisi bazı durumlara göre farklılık gösteriyor.

IQ'yu ölçme tartışmaları 1800 lü yılların sonlarına doğru başladı. 1904 yılında Charles Spearman zekayı objektif biçimde ölçtüğünü bildirdi. Bu ölçümde iki tane faktör vardı. Farklı bilişsel görevleri temsil eden zihinsel beceri "g" ve matematik, mekanik ya da sözel gibi zihinsel beceriler, yani "s". Günümüzde yapılan modern IQ testleri Spearman'ın "g" sinin temsil ettiği bilişsel becerilerdeki performans tanımının puanlanmış hali. Bazı psikologlar bu testlerin yeterli olduğuna inanırken bir kısmı da kısıtlı buluyor

B. Serena Williams Wimbledon tenis turnuvasında peş peşe üç defa (birinde ablası Venüs'ü de yenerek) şampiyonluk ünvanını aldı.

Serena ve ablası Venüs tüm zamanların en iyi kadın tenisçilerinden.

Ayna ayna söyle bana; kim daha zeki?

Bilim insanları 2000 yılına dek önceki yirmi yıl boyunca IQ konusunda bir araştırma yaptılar. Bu araştırmaya göre, cinsiyet ayırt etmeksizin; erkekler kendilerini olduğundan daha yüksek zekada, kadınlar ise olduğundan daha düşük zekada olduklarını tahmin ettiler. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada ise, erkekler kendilerinin ve babalarının zekasını anne ve kız kardeşten daha fazla bulduğunu söylediler.

Dünya rekorlar kitabına göre en fazla dil bilen kişi bütün ömrü boyunca 58 tane dili öğrenebildi. Buna karşılık, A. Gregg Cox 34 yaşında iken 64 dili akıcı biçimde konuşabiliyordu. 5 yaşından itibaren dil öğrenmeye başladı. O zamandan beri yılda ortalama beş dil öğreniyor.

Zeka türleri

Harvard üniversitesi’nden Amerikan psikolog Howard Gardner çoklu zeka kuramını öne sürmüştür. Bu yaklaşımda tek bir zeka var fakat 8 alt kategorisi var. 9. alt kategori üzerinde de çalışmalar var. 8 alt kategori, insanın zekâyı hangi alanlarda daha etkin kullanabildiğini gösteriyor. Gardner'ın kuramına göre her insanın zekasını kullandığı özel yetenek alanları var ve zekayı kullanma biçimi de kendine özgü.

1) Uzamsal Zekâ

2) Kinestetik Zekâ

3) Müziksel Zekâ

4) Sözel Zekâ

5) İçsel Zekâ

6) Sosyal Zekâ

7) Matematiksel Zekâ

8) Doğasal Zekâ

9) Varoluşsal Zekâ (Üzerinde çalışmalar bulunan zeka)

E. Midori 3 yaşındayken keman çalmaya başladı. Henüz daha çok küçük yaşlarda New York Filarmoni orkestrasıyla konserler verdi. 10 yaşında bir müzik dehası olduğu kabul gördü.

Ağzında gümüş kaşıkla doğmayan genel çoğunluk

IQ testlerinin amacı genel manada zihinsel becerileri ayırt etmek. Fakat günümüzde yapılan IQ testlerinde bazı potansiyel sorunların olduğu da göze çarpmakta. Örneğin, zekanın tanımının kültürlere göre değişik olması... Afrika ve Asya kıtasında zeka kavramı, kişinin başkalarını nasıl anladığı ve ilişki kurduğuna göre belirleniyor. Buna ek olarak, yanlı soruların varlığı... Weschsler zeka testinde kültürel yanlılık beyaz orta sınıf toplumunu üstün gibi tutma eğiliminde. Son olarak kişinin heyecanlı olması da sonuçları farklılaştırıyor. Tüm bunlara rağmen insanların %95 gibi büyük bir çoğunluğun IQ puanı 70-130 arasında.

Bununla beraber zekaya kalıtsal özellikler ve çevrenin de katkısı olabiliyor. Çevreye dair etkileri için Fransız bilim insanları kısıtlı sosyal ve eğitim imkanları yanında düşük zekaya sahip çocukları incelediler. Fakir oldukları için terk edilmiş ve hayatlarının ilk altı ayını orta sınıf ailelerin yanında büyüyen çocukların zeka oranı 14 puan daha yüksek. İlaveten, evlat edinilmiş bu çocukların evlat edinilmemiş çocuklara göre okul başarısı dört kat daha fazla.

Zeka yönünden mütevazi olmamak

Orta derecede yetenekli kişilerin puan ortalaması 130 ve 150 arasında tanımlanırken; 180 ve üzeri ileri derece sayılıyor. . Fakat her ileri seviye IQ sahibi birey kendi zeka seviyesi ile akademik bir yaşam sürmüyor. Dolayısıyla kişinin IQ testinin yüksek olması artı gibi gözükse de bulunduğu ortamın da duruma katkısı yüksek. Bununla beraber, bireyin duygusal özellikleri, stresle başa çıkma kabiliyeti, başkalarıyla etkileşime girme, çevresel etmenlere uyum sağlama gibi bilişsel olmayan faktörler de başarıyı belirleyici kılıyor.

Araştırmacılar 1920'lerde puanları 130-200 arasında olan 1500'den fazla çocuğu 65 yıl boyunca başarı ve uyum yönüyle takip etti. Sonuçlar ilginç! %30'u üniversiteyi bitiremedi ve %2'si üniversiteden atıldı. Normal bireylere göre daha sağlıklı olmalarına rağmen %9'unun ciddi duygusal problemleri mevcuttu. Ne yazık ki %7'si de intihar etti.

Zeka ölçümünün en popüler yöntemi olan IQ puanları akademik başarı göstergesinde faydalı. Ancak iş performans göstermeye gelince orada işler bir miktar karışıyor gibi. Peki sizce "başarıda yüksek zeka mı yoksa düzenli ve disiplinli çalışarak yüksek uyum sağlamak mı?" daha önemli.

Bu yazıyı kargala!
0 Yorum